Ce sunt emoțiile şi cum le înțelegi mai bine…

“Mi-e dificil să-mi înțeleg emoțiile” – este fraza cu care probabil s-a întâlnit fiecare dintre noi: în cărți, filme, în viaţă. Unii consideră că sensul vieții este în sentimente. Şi cu adevărat, la sfârșitul vieții rămânem doar cu sentimentele noastre, reale sau în amintiri.

Ce sunt sentimentele?

Cea mai simplă definiție: sentimentele – sunt ceea ce simțim.  Este atitudinea noastră față de anumite lucruri (obiecte).

Toate emoțiile omului pot fi distinse după calitatea trăirilor. Acest aspect al vieții emoționale a fost prezentat în teoria emoțiilor diferențiale ale psihologului american K. Izard. El a identificat 10 emoții fundamentale: interes-entuziasm, bucurie, uimire, tristețe, durere-suferință, mânie-furie, repulsie-dezgust, dispreț, teamă, teroare, rușine-timiditate, vinovăție-remușcări. Primele trei emoții K. Izard le-a numit pozitive, celelalte șapte – negative.

Interesul – o stare emoțională pozitivă, ce contribuie la dezvoltarea abilităților și dobândirea cunoștințelor. Interes-emoție – un sentiment de curiozitate.

Bucuria – emoție pozitivă, legată de posibilitatea de a-ţi îndeplini o satisfacție actuală. Bucuria este însoțită de automulțumire și satisfacție faţă de lumea înconjurătoare.

Uimirea – o reacție emoțională care nu are un semn bine determinat, nu e nici pozitivă, nici negativă. Apare în rezultatul unei situații apărute pe neașteptate. Uimirea frânează emoțiile precedente, îndreptând atenția spre un obiect nou şi poate trece în interes.

Suferința – cea mai răspândită stare emoțională negativă, legată de obținerea unei informații fiabile cu privire la incapacitatea de a satisface nevoile critice. Suferința are caracter de emoții astenice și de multe ori ia forma de stres emoțional. Cea mai severă formă de suferință – durere asociată cu pierderea iremediabilă.

Furia – o stare emoțională negativă puternică, care apare cel mai des sub formă de afect, ca răspuns la un obstacol în atingerea obiectivelor mult dorite.

Dezgustul – stare emoțională negativă creată de obiecte, oameni, circumstanțe, contactul (fizic sau verbal) ce este în contradicție cu principiile estetice, morale sau ideologice.

Disprețul – o stare emoțională negativă ce apare în relațiile interpersonale, generată de nepotrivire de atitudini, opinii și comportamentul subiectului cu sentimentele obiectului.

Frica – starea emoțională negativă ce apare atunci când subiectul obține o informație despre o posibilă afectare a bunăstării vieții sale, despre un pericol real sau imaginar.

Rușinea – starea emoțională negativă ce se exprimă în conștientizarea unei neconcordanțe a propriilor gânduri, acțiuni și aspect, nu doar cu așteptările altora, ci şi cu propriile idei despre comportament și aspect.

Vinovăția – starea emoțională negativă, care se exprimă în conștientizarea propriului act, gând sau sentiment nefast şi se exprimă în regret şi mustrare de conștiință.

În tabelul de mai jos veţi găsi toate sentimentele, emoțiile şi stările pe care le simte omul pe parcursul vieţii, care vă vor ajuta să vă înțelegeţi mai bine.

Sentimentele depind în mare măsură de gândurile pe care le avem. Gândirea irațională, deseori stă la baza emoțiilor negative. Corectând aceste erori (lucrând asupra gândurilor) putem fi fericiți şi obține mult mai multe în viaţă.

Sursa tabele www.scientia.ro

Dacă ţi-a plăcut acest articol, distribuie prietenilor!