Noam Chomsky: Adevărul despre cele 5 căi de MANIPULARE a populației

Noam Chomsky – lingvist, filosof, figură publică, autor de cărți. Critic înflăcărat și consecvent al tiraniei politice, Chomsky analizează rolul statului de la origini până în prezent și indică vectorii dezvoltării acestuia.

Atunci când puterea de stat sau politică își dobândește propriile interese, sarcina ei primordială este de a-i gestiona pe cei care au ales-o, cu scopul de a păstra autoconservarea trivială. Dacă oamenii încep să manifeste nemulțumire, atunci pentru a evita violența, doar propaganda poate fi de ajutor, iar instrumentul de bază este mass-media. Noam Chomsky a elaborat o listă cu “5 căi de manipulare a populației”, pe care vrem să le cunoașteți:

1. Distragerea atenției

Principalul element de gestionare a societății este distragerea atenției oamenilor de la problemele și deciziile importante luate de cercurile politice și economice, prin saturarea constantă a spațiului informațional cu mesaje nesemnificative.

Distragerea atenției se face cu scopul de a nu le oferi cetățenilor posibilitatea să obțină cunoștințe importante în domeniul științei, economiei, psihologiei, neurobiologiei, tendințor filosofice moderne și ciberneticii. În schimb, spațiul informațional este saturat cu sport, show-busines, mistică și alte componente informaționale bazate pe instinctele primordiale umane: de la erotism până la pornografie dură și de la telenovele la metode îndoielnice de profit rapid și ușor.

2. Crearea problemelor și apoi oferirea soluțiilor

Această metodă mai este numită “problema-reacție-soluție”. Se creează o problemă, o „situație“, calculată pentru a provoca o reacție în rândul populației, astfel încât ea însăși să ceară adoptarea unor măsuri necesare cercurilor conducătoare. De exemplu, se provoacă o criză economică, teroristă sau tehnogenă pentru a forța oamenii să ia măsuri în conștiința lor pentru eliminarea consecințelor, chiar dacă își încalcă drepturile sociale, ca un “rău necesar”. Trebuie să înțelegem că crizele nu se nasc singure.

3. Se pune accent pe emoții, mai mult decât pe gândire

Impactul asupra emoțiilor – este o tehnică clasică de programare neurolingvistică, scopul căreia este de a bloca capacitatea oamenilor de a analiza rațional, și ca urmare conștientizarea critică a ceea ce se întâmplă.

Pe de altă parte, utilizarea factorului emoțional permite deschderea ușii în subconștient, pentru a insufla gânduri, dorințe, temeri, constrângeri sau modele de comportament rezistente. Emoțiile sunt dușmanul logicii.

4. Ținerea oamenilor în ignoranță, cultivând mediocritatea

Scopul este de a se asigura că oamenii nu vor deveni capabili să înțeleagă tehnicile și metodele de control și subordonare folosite. Calitatea educației oferite clasei sociale inferioare ar trebui să fie cât mai slabă și mediocră, astfel încât ignoranța care separă clasele sociale inferioare de cele superioare, să rămână la un nivel pe care clasele inferioare nu le vor putea depăși.

5: Motivarea cetățenilor să admire mediocritatea

În rândurile populației se înrădăcinează idea că este la modă să fii prost, vulgar și rău. Această metodă este inseparabilă de cea anterioară, pentru că tot ce este mediocru în lumea modernă apare în cantități enorme în orice sferă socială – de la religie și știință, până la artă și politică.

Scandaluri, cancan, vrăjitorie și magie, umor dubios și acțiuni populiste – toate sunt bune pentru un singur scop – de a nu permite oamenilor să aibă posibilitatea să-și extindă conștiința până la vastele întinderi ale lumii reale.