Cum se formează Libertatea unui Om Adult: 3 etape de dezvoltare

Omul liber – este cel care nu poate fi condus sau controlat. Însă această libertate este costisitoare, atât pentru cel care vrea să o dețină, cât şi pentru cei din jurul lui.

Pentru a deveni adult și liber, omul trebuie să treacă prin câteva etape de dezvoltare.

Trei etape de dezvoltare a gestionării comportamentului.

1. Construcţia Copil + Părinte

Există Copilul mic, care în virtutea legilor biologice, nu este capabil să se întrețină și să conducă, şi Adultul, care își asumă această responsabilitate (de la hrană şi siguranță până la restricții).

Copilul inițial este condus de instinctele neorganizate, care fără Adult nu garantează supraviețuirea și bunăstarea.

Adultul (de regulă părintele) conduce Copilul prin grija corporală, mesajele emoționale și vorbire.

2. Construcţia Reprezentantul Părintelui

Odată cu vârsta, în psihicul Copilului se formează construcția Reprezentantul Părintelui, care obține asupra lui mai multă putere decât mama reală. Acest Reprezentant învață Copilul să asculte (și să se supună).

Copilul demonstrează acel comportament care i-a fost predat. Adică, învață să-și organizeze comportamentul în conformitate cu ceea ce i s-a spus/unde a fost condus.

La aceeași etapă, se nasc subpersonalitățile, fiecare dintre care poate fi condusă de un Reprezentant al Părintelui individual.

3. Construcția Eu însumi/însămi, sau interiorizarea Liderului

Aceasta este etapa formării Ego-ului real al unei persoane adulte. Liderul și Reprezentanții săi cu toate obiectivele/valorile lor sunt înțeleși, respinși sau acceptați și devin o nouă autoritate internă.

Iar în continuare omul se conduce Singur – în toate sensurile. Acum nu i spune ce să facă, el singur alege dacă face acest lucru sau nu – reieșind exclusiv din considerentele sale.

Aici se începe adevărata Libertate a omului Adult. Într-o imagine ideală, toate subpersonalitățile sale posedă această Libertate. În realitate, lucrurile sunt bune doar în cea mai mică parte a părților noastre. Adică, o parte semnificativă a psihicului nostru este blocată în a doua etapă de dezvoltare, toată viaţa caută și întotdeauna îşi găsește Lideri, de cele mai multe ori – externi.

De aceea, viața noastră, de regulă constă din urmărirea idealurilor străine, iluzia legată de necesitatea de a corespunde ideilor altor persoane despre noi, de cererea noastră pentru un anumit tip de contact și de o mare dezamăgire atunci când cealaltă persoană nu vrea să susțină acest contact.

Sursa